Sai mệnh giá -50%. Hết sức lưu ý!!!

Nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo, rửa tiền.

♥️ Cập nhật đầy đủ Email, sdt, 2FA bảo mật tuyệt đối

 Mua nick tại đây: ShopNickNgon.Com

MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, GAME ONLINE

Chọn mệnh giá

Vui lòng chọn nhà mạng

Chi tiết giao dịch

Nhà mạng
Mệnh giá thẻ
Số lượng
1
Tổng tiền

ĐỔI THẺ CÀO

Tổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15%
VIP/API 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
THÀNH VIÊN 19% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 20%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 14% 20%
VIP/API 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 17% 23%
THÀNH VIÊN 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 19% 30%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 20% 20% 20% 20% 16% 16% 16% 15% 30%
VIP/API 23% 23% 23% 23% 19% 19% 19% 17% 25%
THÀNH VIÊN 26% 26% 26% 26% 21% 21% 21% 19% 33%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 15%
VIP/API 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 17%
THÀNH VIÊN 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 19%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 11% 11% 24% 11% 11% 11% 24% 11% 11%
VIP/API 14% 14% 25% 14% 14% 14% 25% 14% 14%
THÀNH VIÊN 15% 15% 28% 15% 15% 15% 28% 15% 15%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 17% 17% 28% 17% 17% 17% 28% 17% 17%
VIP/API 21% 21% 29% 21% 21% 21% 29% 21% 21%
THÀNH VIÊN 23% 23% 40% 23% 23% 23% 35% 23% 23%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 28% 12% 28% 12% 12% 12% 28% 12% 28%
VIP/API 29% 14% 29% 14% 14% 14% 29% 14% 29%
THÀNH VIÊN 35% 16% 40% 16% 16% 16% 35% 16% 35%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 13% 13% 28% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
VIP/API 15% 15% 29% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
THÀNH VIÊN 17% 17% 35% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

THÔNG TIN

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Chat hỗ trợ
Chat ngay