Sai mệnh giá -50%. Hết sức lưu ý!!!

Nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo, rửa tiền.

♥️ Cập nhật đầy đủ Email, sdt, 2FA bảo mật tuyệt đối

 Mua nick tại đây: ShopNickNgon.Com

MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, GAME ONLINE

Chọn mệnh giá

Vui lòng chọn nhà mạng

Chi tiết giao dịch

Nhà mạng
Mệnh giá thẻ
Số lượng
1
Tổng tiền

ĐỔI THẺ CÀO

Tổng thực nhận: 0đ

Bảng phí đổi thẻ

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 18% 16% 19% 15% 15% 16% 16% 16% 16%
VIP/API 21% 19% 23% 18% 18% 19% 19% 19% 19%
THÀNH VIÊN 24% 21% 25% 20% 20% 21% 21% 21% 21%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 20%
VIP/API 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 23%
THÀNH VIÊN 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 30%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 19% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 30%
VIP/API 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 25%
THÀNH VIÊN 25% 25% 25% 25% 24% 24% 24% 24% 33%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 15%
VIP/API 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 17%
THÀNH VIÊN 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 19%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 15% 15% 24% 15% 15% 15% 24% 15% 15%
VIP/API 18% 18% 25% 18% 18% 18% 25% 18% 18%
THÀNH VIÊN 20% 20% 28% 20% 20% 20% 28% 20% 20%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 24% 24% 28% 24% 24% 24% 28% 24% 24%
VIP/API 28% 28% 29% 28% 28% 28% 29% 28% 28%
THÀNH VIÊN 31% 31% 40% 31% 31% 31% 35% 31% 31%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 28% 16% 28% 16% 16% 16% 28% 16% 28%
VIP/API 29% 19% 29% 19% 19% 19% 29% 19% 29%
THÀNH VIÊN 35% 21% 40% 21% 21% 21% 35% 21% 35%

Cấp bậc 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
SIÊU VIP 15% 15% 28% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
VIP/API 17% 17% 29% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
THÀNH VIÊN 19% 19% 35% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

THÔNG TIN

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Chat hỗ trợ
Chat ngay